Ο ΚΟΣΤΟΣ:
Αγορά δικαιώματος χρίσεως του προγράμματος για ένα Η/Υ και Εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του ΚΤΕΛ
  α)  Με γεννήτρια playlist 
  β)  Με φιλικό περιβάλλον για εύκολο χειρισμό
  γ)  Με MP3 player
  δ)  Τεστ προγράμματος

  950 €
  Μεγάλες εκπτώσεις για την αγορά περισσότερων δικαιωμάτων για άλλα σταθμαρχεία.

Κόστος ηχογράφησης και προετοιμασίας
 • Ο κόστος ηχογράφησης τιμολογείται με την ώρα και εξαρτάται από τη διάρκεια και τον αριθμό των κειμένων, όπως
  α) Τον αριθμό των λεωφορείων 
  β) Τον αριθμό των ενδιάμεσων στάσεων 
  γ) Τον αριθμό των προορισμών. 

  Εξαρτάται από την αμοιβή των εκφωνητών και του στούντιο ηχογράφησης.
   
   

 • Επίσης το κόστος μετατροπής της ηχογράφησης σε μορφή mp3.
 • Επίσης το κόστος εγκατάστασης όλων των πληροφοριών στον Η/Υ του ΚΤΕΛ και
 • Σεμινάριο για το προσωπικό του ΚΤΕΛ 


Ο κόστος μπορεί μόνο να εκτιμηθεί. Το εκτιμώμενο κόστος θα είναι μεταξύ 900 και 1.500 €

Ο συνολικός κόστος εκτιμάται στις     1.850 - 2.450 €.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουνε το Φ.Π.Α. 19%


Παρακαλώ κλείστε τούτο το πλαίσιο εδώ!