ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
  • Η ποιότητα των ανακοινώσεων μέσω μικροφώνου διαφέρει πάρα πολύ, επειδή αλλάζουν και οι υπάλληλοι μαζί με τις βάρδιες.
  • Οι ανακοινώσεις στα Αγγλικά γίνονται δυσνόητες, επειδή οι υπάλληλοι που τις κάνουν, συνήθως δεν έχουν την ευχέρεια της γλώσσας και την κατάλληλη προφορά, που είναι απαραίτητη και επιθυμητή.
  • Τουλάχιστον 50% των επιβατών τουριστών είναι Γερμανόφωνοι. Δεν υπάρχουν καθόλου ανακοινώσεις στα Γερμανικά.
  • Με 100 λεωφορεία και 50 προορισμούς σε τρεις γλώσσες έχουμε 15.000 πιθανούς συνδυασμούς.
Παρακαλώ κλείστε τούτο το πλαίσιο εδώ!