Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ:
  • Χρήση του προγράμματος Η/Υ BusCall και BusCall 10
  • Ηχογράφηση των αριθμών των λεωφορείων και των κειμένων προορισμού
  • Μετατροπή των ηχογραφήσεων σε μορφή mp3
  • Εγκατάσταση στον Η/Υ του πελάτη
  • Σεμινάριο για τους Υπάλληλους
Παρακαλώ κλείστε τούτο το πλαίσιο εδώ!